Анкети за началото на проекта

Анкети за състоянието на учебния и научноизследователския процес в началото на проекта за изграждане на ИУИСВ момента в Тракийски Университет се осъществява проект за разработване и внедряване на Информационна система за управление на учебния процес и научноизследователската дейност. 

Като част от процеса на разработване е включено и проучване мнението на СТУДЕНТИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ и ЕКСПЕРТИТЕ за сегашното състояние на организацията на УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС и НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА и МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, както и на събиране на предложения за бъдещата система.

Ще сме Ви много благодарни ако отговорите на въпросите от тези анкети, за което Ви благодарим предварително.Моля, всеки който е попълнил някоя от анкетите, да попълни анкетна карта за участие в проекта. Изтеглете и попълнете директно във файла по-долу и го пратете на адрес:
anketni.karti@trakia-uni.bg
Попълнете само първата страница без да слагате крайна дата.Моля, посочвайте полетата като пишете "х" след предвиденото квадратче.
Файлът се изтегля със сочещата надолу стрелка, която е вдясно на реда по-долу.


ĉ
Miroslav Karabaliev, Мирослав Карабалиев,
29.01.2015 г., 1:27 ч.
Comments