Документи

    
    
    
Освен да качвате файлове от вашия компютър в Диск, в него можете да създавате файлове в оригинални Google-формати, сходни на познатите Ви текстови файлове, електронни таблици, презентации и други:


Този тип файлове имат три големи преимущества:

1. Можете да работите върху тях on-line от всеки един компютър.
2. Можете да споделяте файловете с Вашите колеги и да работите съвместно върху тях. Промените, които правят колегите Ви се появяват моментално на Вашия екран. Това е идеалното решение за съвместна работа
3. Промените, които правите във файловете се запазват моментално, без Вие да имате грижата за това.

Файловете могат впоследствие да се качват на компютъра Ви в съответен формат .docx .xlsx .pptx .pdf .odf .csv