Групи


С приложението Групи можете лесно да се създавате групи от колеги, служители или студенти. 
Всяка група има собствен "форум", където съобщенията се обменят и виждат от всички. Можете да водите дискусия и само с определени членове на групата по Ваш избор.
Всяка група има e-mail адрес, за който автоматично са абонирани всички членове. Изпратено писмо до този адрес, се получава от всички в групата.

Всеки от Тракийски университет може да бъде член на много групи. Достъпът до Вашите Групи е от горната лента за управление: