ISO 9001

Всички служители на университета имат достъп до документите от Системата за управление на качеството trakia-uni.bg акаунтите си


Comments