Електронна поща в trakia-uni.bg

Всички студенти и служители от Тракийски университет имат възможност да получат служебен адрес и "пощенска кутия" с разширението @trakia-uni.bg

Тракийски университет прилага следната конвенция за пощенските адреси на служителите на университета:

ime.familia@trakia-uni.bg     -     където ime и familia са естествено името и фамилията на ползвателя.

Адресите на студентите са:

ime.familia.NNNN@trakia-uni.bg     -     където допълнението NNNN е съкратената година на постъпване в университета, например  ime.familia.2012@trakia-uni.bg за студентите които са започнали следването си през 2012 година

Адресът Ви @trakia-uni.bg не променя настящият Ви служебен email-адрес @uni-sz.bg. Освен пощенска кутия адресът Ви @trakia-uni.bg Ви осигурява вход и достъп до всички останали приложения, много възможности за продуктивност и бърз контакт и колаборация с вашите колеги, студенти и преподаватели.

Възможности на пощата

Пощата е върху платформата на Gmail и има пълната функционалност на Gmail - една от най-популярните email-услуги в света.

Пощата разполага с много възможности за персонални настройки - същите като на gmail.

1. Възможности за синхронизиране с другите Ви email-адреси.
Това може да става по няколко различни начина по Ваш избор:

- препращане на писмата от trakia-uni.bg към други адреси, които ползвате редовно. Научете как

- изтегляне на писмата от други пощи в пощата  trakia-uni.bg

- третата възможност за синхронизиране на всичките ви адреси, е за тези, които са свикнали да работят с mail-клиенти като Microsoft Outlook, Mozilla Thunderburd и др. Те могат да добавят там и пощата си от trakia-uni.bg и да преглеждат всичките си пощи едновременно.

2. Избор на език
3. Поставяне на етикети на писмата, взависимост от техния получател, или по други признаци по Ваш избор.
4. Филтриране на писмата.
5. Чат и видеочат
6. Бърз вход към другите услуги на Google Apps
7. Прибавяне на различни "разширения" от Google Labs.

Вход в пощата

1. Достъпът до всички Google Apps - приложения на Тракийски университет, в това число и пощата, е с един-единствен e-mail и една парола. Имейлът и паролата се получават от администратора на приложенията. Ако още нямате такива, може да ползвате страницата за регистрация.    Регистрация

2. На адрес gmail.com  или на адрес mail.trakia-uni.bg като изписвате пълния си e-mail,  заедно с разширението @trakia-uni.bg, в полето за Потебителското име - ime.familia@trakia-uni.bg

Допълнително може да  изтеглите и инсталирате икона за бърз достъп до пощата от "Работния плот" на Вашия компютър.


Вписването е с пълния e-mail в полето за Потебителското име - ime.familia@trakia-uni.bg.

За още по-бърз достъп можете да "придвижите" иконата до Лентата с инструменти.