Препращане на писма от пощата Ви в trakia-uni.bg към други Ваши емейл адреси
Това става по следния начин (по долу са показани и изображения за улеснение)
 1. Влезте в пощата си в trakia-uni.bg и кликнете върху иконата на зъбно колело в горната част на страницата
 2. Изберете Настройки на пощата.
 3. Кликнете върху раздела Препращане и POP/IMAP достъп.
 4. В първото падащо меню в секцията „Препращане“ изберете „Добавяне на нов имейл адрес“.
 5. Въведете имейл адреса, до който искате да се препращат съобщенията ви.
 6. За ваша сигурност ще изпратим потвърждение до него.
 7. Отворете получаващия профил за електронна поща и намерете съобщението за потвърждение от екипа на trakia-uni.bg.
 8. Кликнете върху връзката за потвърждение в него.
 9. В профила си в trakia-uni.bg изберете опцията „Копие от входящата поща да се препраща до...“ и в падащото меню посочете имейл адреса за препращане.
 10. От падащото меню изберете какво искате да се случва със съобщенията ви. Можете да укажете копията им в trakia-uni.bg да се запазват във входящата ви поща или да ги изпращате автоматично в Цялата поща или кошчето.
 11. Кликнете върху Запазване на промените.

Подробно упътване с изображения:

1. След като сте влезли в пощата си в trakia-uni.bg кликнете върху иконата Настройки. Иконата е с нарисувано зъбно колелце и се намира горе вдясно на страницата.2. Изберете Настройки  (ако пощата Ви е настроена на английски Settings)


3. Кликнете върху раздела Препращане и POP/IMAP достъп.
4. В първото падащо меню в секцията „Препращане“ изберете „Добавяне на нов имейл адрес“.
5. Въведете имейл адреса, до който искате да се препращат съобщенията ви.6. За ваша сигурност е изпратено писмо с потвърждение до получаващия адрес.
7. Отворете получаващата си електронна поща (пощата, в която искате да Ви се препращат писмата) и намерете полученото съобщение за потвърждение от екипа на "Тракийски университет".
8. Кликнете върху връзката за потвърждение в него.
9. Върнете се на страницата на профила си в trakia-uni на страницата на Настройките и изберете опцията „Копие от входящата поща да се препраща до...“ и в падащото меню посочете имейл адреса за препращане.
10. От падащото меню изберете какво искате да се случва със съобщенията ви. Можете да укажете копията им в trakia-uni.bg да се запазват във входящата ви поща или да ги архивирате като ги изпращате автоматично в Цялата поща или да ги изтривате като ги пращате в кошчето.
11. Отидете най-долу на същата страница и кликнете върху Запазване на промените.Изпратете тестово писмо до адреса Ви в trakia-uni.bg от която и да е поща и проверете дали се получава в посочената от Вас за приемаща.


Comments